ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣBasicPlusPremium
Προληπτικός έλεγχος (φορές/χρόνο) 1 2 3
Τηλεφωνική Υποστήριξη 24/7 Check Check Check
Ανταπόκριση εντός 24 ωρών Check Check Check
Διευρυμένο ωράριο (Δε-Σα 08:00-20:00) Check Check Check
Εργασία Τιμοκατάλογος Έκπτωση Δωρεάν
Κόστος αναλωσίμων συντήρησης X Check Check
Έκπτωση στα ανταλλακτικά X Check Check
Επισκευή εκτός ωραρίου λειτουργίας X X Check
Δωρεάν αφαλάτωση (αν αυτό απαιτείται) X X Check

Το Basic πακέτο περιλαμβάνει:

1) Περιοδικό έλεγχο του μηχανήματος μία (1) φορά το χρόνο στις εργάσιμες μέρες και ώρες.

2) Εικοσιτετράωρη τηλεφωνική υποστήριξη, επτά μέρες την εβδομάδα.

3) Ανταπόκριση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.

4) Επέκταση του κανονικού ωραρίου από τις 09:00 - 17:00 στις 08:00 - 20:00 καθημερινά πλην Κυριακών και αργιών.

Τιμοκατάλογος Εργασιών:

Δευτέρα-Σάββατο 08:00-20:00: 65€ για την πρώτη ώρα και 40€ για κάθε επόμενη.

Για επισκέψεις εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών: 100€ για την πρώτη ώρα και 60€ για κάθε επόμενη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@servicepartner.gr ή στο 210-0108695.

Το Plus πακέτο περιλαμβάνει:

1) Περιοδικό έλεγχο του μηχανήματος δυο (2) φορές το χρόνο στις εργάσιμες μέρες και ώρες.

2) Εικοσιτετράωρη τηλεφωνική υποστήριξη, επτά μέρες την εβδομάδα.

3) Ανταπόκριση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.

4) Επέκταση του κανονικού ωραρίου από τις 09:00 - 17:00 στις 08:00 - 20:00 καθημερινά πλην Κυριακών και αργιών.

5) Έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου στην εργασία.

6) Συμπεριλαμβάνονται στο κόστος τα αναλώσιμα συντήρησης που υποδεικνύει ο προμηθευτής.

7) Έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου στα ανταλλακτικά.

Τιμοκατάλογος Εργασιών:

Δευτέρα-Σάββατο 08:00-20:00: 50 € για την πρώτη ώρα και 30 € για κάθε επόμενη.

Για επισκέψεις εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών: 75 € για την πρώτη ώρα και 45 € για κάθε επόμενη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@servicepartner.gr ή στο 210-0108695.

Το Premium πακέτο περιλαμβάνει:

1) Περιοδικό έλεγχο του μηχανήματος τρεις (3) φορές το χρόνο στις εργάσιμες μέρες και ώρες

2) Εικοσιτετράωρη τηλεφωνική υποστήριξη, επτά μέρες την εβδομάδα

3) Ανταπόκριση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών

4) Εικοσιτετράωρη τεχνική κάλυψη, επτά μέρες την εβδομάδα πλην αργιών

5) Δωρεάν εργασία για απεριόριστες επισκέψεις

6) Συμπεριλαμβάνονται στο κόστος τα αναλώσιμα συντήρησης που υποδεικνύει ο προμηθευτής

7) Έκπτωση σε όλα τα ανταλλακτικά

8) Συμπεριλαμβάνεται το κόστος χημικού καθαρισμού από άλατα (αν αυτό απαιτείται)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@servicepartner.gr ή στο 210-0108695.